Wykład prof. Rochona nt. przyszłości bankowości centralnej

10 grudnia 2020 roku Prof. Louis-Philippe Rochon z Uniwersytetu Laurentian poprowadził wykład nt. przyszłość bankowości centralnej skierowany m.in. do studentów UW. W tym wpisie reasumujemy ów wykład i uzupełniamy go o kilka ciekawych ekonomicznych refleksji.

zobacz

W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie bankom prawa do emisji depozytów, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

zobacz
Poster of Kalecki 2020 Conference

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

zobacz
Teoria MMT

Uzupełnienie opinii Prof. Sławińskiego na temat teorii MMT

Ekonomiści Modern Monetary Theory (MMT) nie proponują połączenia „budżetu” i banku centralnego (NBP) w jedno. Ekonomiści MMT mówią jedynie, że obie wymienione instytucje tworzą sektor publiczny zaangażowany w proces kreacji i destrukcji siły nabywczej w sektorze prywatnym.

zobacz
Joan Robinson - portret

Joan Robinson: List otwarty keynesistki do marksisty.

Zamierzam teraz powiedzieć coś, co Cię zmrozi albo podniesie Ci ciśnienie (w zależności od Twojego temperamentu) i utrudni zrozumienie reszty listu: rozumiem Marksa znacznie lepiej niż Ty (...) Mówiąc, że rozumiem Marksa lepiej niż Ty, chcę powiedzieć, że ja mam go we krwi, a Ty na języku.

zobacz
Rynek i stoiska, wymiana i transakcje

Czym jest rynek?

Rynek to nie jest bezosobowa maszyna. Rynek to nie są wyłącznie abstrakcyjne krzywe popytu i podaży, tak chętnie rysowane podczas wykładów z ekonomii – rynek to znacznie więcej.

zobacz