Wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin, Nowoczesna Teorio Monetarna!

Współpraca Warrena Moslera z akademikami takimi jak Randall Wray, Bill Mitchell i wieloma innymi 25 lat temu doprowadziła do powstania i rozwoju nowej teorii pieniądza. Dziś nazywamy ją Modern Monetary Theory (po polsku: Nowoczesna Teoria Monetarna).

zobacz

Alchemia współczesnych podatków i wydatków państwa

Analogicznie do podatków, które uszczuplają zasób pieniądza w gospodarce - wydatki rządowe kreują nowy pieniądz depozytowy (oraz rezerwy) w prywatnym sektorze bankowym. W tym wpisie, odtwarzając twitterową korespondencję, przybliżamy mechanizmy rządzące naszymi podatkami.

zobacz

Wykład prof. Rochona nt. przyszłości bankowości centralnej

10 grudnia 2020 roku Prof. Louis-Philippe Rochon z Uniwersytetu Laurentian poprowadził wykład nt. przyszłość bankowości centralnej skierowany m.in. do studentów UW. W tym wpisie reasumujemy ów wykład i uzupełniamy go o kilka ciekawych ekonomicznych refleksji.

zobacz

W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie bankom prawa do emisji depozytów, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

zobacz
Poster of Kalecki 2020 Conference

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

zobacz
Teoria MMT

Uzupełnienie opinii Prof. Sławińskiego na temat teorii MMT

Ekonomiści Modern Monetary Theory (MMT) nie proponują połączenia „budżetu” i banku centralnego (NBP) w jedno. Ekonomiści MMT mówią jedynie, że obie wymienione instytucje tworzą sektor publiczny zaangażowany w proces kreacji i destrukcji siły nabywczej w sektorze prywatnym.

zobacz