Pomnik Kaleckiego

Chcąc przywracać pamięć o życiu i dorobku Michała Kaleckiego powołujemy Społeczny komitet budowy pomnika Michała Kaleckiego przy Fundacji im. Edwarda Lipińskiego. Pomnik zostanie postawiony w reprezentacyjnym miejscu i prawdopodobnie będzie miał charakter ławeczki. Jako cele szczegółowe Komitetu można wskazać:

 

  • Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy, z których sfinansowany zostanie konkurs na projekt oraz sama budowa pomnika;
  • Przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika;
  • Organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym, szerzącym wiedzę i pamięć o życiu i dorobku Michała Kaleckiego;
  • Uzgodnienie ze stosownym organem władz miasta stołecznego Warszawy miejsca budowy pomnika oraz podanie go do publicznej wiadomości;
  • Wybór wykonawcy;
  • Nadzorowanie prac budowy pomnika;
  • Powołanie Honorowego Komitetu budowy pomnika Michała Kaleckiego.
społeczny komitet budowy pomnika Michała Kaleckiego
Honorowy Komitet Budowy Pomnika Michała Kaleckiego

 

Kolejnych członków Komitetu Honorowego będziemy ogłaszać stopniowo.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przywracaniu i utrwalaniu pamięci o życiu i dziele Michała Kaleckiego. Zachęcamy też do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz do dokonywania wpłat na rzecz budowy pomnika.

 

Pieniądze można wpłacać na konto:

Fundacja im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych

Nr konta: 67 1020 4027 0000 1102 1660 4993 (PKO BP)

Tytuł: pomnik Kaleckiego

Michał Kalecki (1899-1970) – „urodzony w Łodzi, był jednym z najbardziej twórczych ekonomistów XX wieku (…) Miejsce Kaleckiego w historii myśli ekonomicznej nie zostało właściwie ocenione, ponieważ – jak się wyraził Mark Blaug – Kalecki nie znalazł się we właściwym miejscu we właściwym czasie i nie pisał we właściwym języku. Przynajmniej częściowo z tych powodów za ojca nowoczesnej makroekonomii uważa się na ogół, zamiast Kaleckiego, J.M. Keynesa. Dopiero po tym, gdy wyprzedzające Ogólną teorię Keynesa (1936) pisma Kaleckiego przetłumaczono na język angielski, jego wnikliwe, odkrywcze obserwacje w dziedzinie makroekonomii znalazły uznanie u ekonomistów anglojęzycznych”. (H. Landreth i D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998, s. 15).

 

Po śmierci Kaleckiego jednak jego dzieło „ożyło”. Jest to przecież, jak dotąd jedyny polski uczony, nie tylko w naukach ekonomicznych, lecz także w innych dziedzinach nauk społecznych, którego Dzieła wszystkie (siedem tomów) wydane zostały w języku angielskim. I to przez jedną z najbardziej renomowanych oficyn wydawniczych – Oxford University Press. Wyróżnienie to jest wyjątkowe nie tylko dla środowiska uczonych polskich w naukach społecznych, ale także Centralnej i Wschodniej Europy. Wyrazem coraz powszechniejszego uznania dla tego uczonego polskiego w świecie jest również fakt, iż z okazji jego setnej rocznicy urodzin odbyły się poświęcone mu konferencje naukowe lub seminaria m. in. w następujących krajach: Indie, Brazylia, Meksyk, Anglia, Polska.

 

Podobnie więc, jak szczycimy się Florianem Znanieckim jako współtwórcą współczesnej socjologii, Bronisławem Malinowskim – współtwórcą etnografii i antropologii, tak i prace autora Próby teorii koniunktury są, a przynajmniej powinny być tytułem do chwały za wkład do współczesnej ekonomii. Wprawdzie w Polsce, najpierw paroksyzm antyrewizjonizmu i antysemityzmu (walki z „rewi-syjonizmem”, jak mawiano wówczas), a później inwazja ideologii neoliberalnej sprawiły, iż tej roli Kaleckiego jeszcze się w Polsce nie rozumie i nie dostrzega. Można jednak być spokojnym, że i tutaj, w niewdzięcznej Polsce, jego dorobek zwycięsko przejdzie „czyściec zapomnienia”.

 

Powyższy tekst stanowi fragment noty biograficznej o Michale Kaleckim autorstwa Tadeusza Kowalika pt. „Michał Kalecki, kim był, jakim go znałem i podziwiałem”. Cały tekst dostępny do pobrania na stronie PTE.