O wydawnictwie

Wydawnictwo Ekonomiczne „Heterodox” powstało w 2015 r. Celem naszej działalności wydawniczej jest rozszerzenie dotychczasowego spektrum debaty publicznej przez przeniesienie na polski grunt tradycji intelektualnych ekonomii heterodoksyjnej. Ekonomia, wbrew obiegowej opinii, nie jest nauką ścisłą i od jej zarania zawsze istniały różne, konkurujące ze sobą szkoły, dostarczające alternatywnych opisów zachodzących w świecie procesów gospodarczych. Publikujemy prace autorów polskich i zagraniczych, a także wznowienia klasycznych dzieł ekonomii heterodoksyjnej.

 

Zamówienia na nasze tytuły można składać tu: info@heterodox.pl

 

 

Dotychczas nakładem naszego wydawnictwa ukazały się:

 

Seria marksistowska:

1. Joan Robinson, Szkice o ekonomii marksowskiej

2. David Harvey, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 1

3. David Harvey, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 2

 

Seria postkeynesowska:

1. Randall Wray, Nowoczesna Teoria Monetarna (MMT). Wprowadzenie do makroekonomii suwerennych systemów monetarnych

2. Pavlina R. Tcherneva, W sprawie gwarancji zatrudnienia

3. Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi, Postkeynesowska teoria pieniądza, część 1

 

Seria schumpeterowska:

1. Mariana Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo: obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego

2. Mariana Mazzucato, Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce

3. Mariana Mazzucato, Misja gospodarka. Jak zmienić kapitalizm na skalę kosmiczną

 

Seria filozofia i metodologia nauk ekonomicznych: 

1. Liliann Fischer, Joe Hasell, J. Christopher Proctor (i in.), Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

2. Steve Keen, Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat 

 

Seria instytucjonalna:

1. Fred Block i Margaret Somers, Karl Polanyi. Krytyka wolnorynkowego fundamentalizmu 

 

Seria biografie:

1. Kate Evans, Czerwona Róża. Ilustrowana biografia Róży Luksemburg

 

Poza seriami:

1. Aaron Bastani, W pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm

2. Praca zbiorowa, Jowita zostaje. Historia 10 dni ruchu studenckiego