Książki

Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi, „Postkeynesowska teoria pieniądza. Część 1”

Książka jest przystępnym wprowadzeniem do podstaw postkeynesowskiej teorii pieniądza i jej najważniejszych komponentów, takich jak pieniądz endogeniczny i teoria obiegu pieniężnego. Autorzy omawiają najważniejsze różnice pomiędy ortodoksyjnym i heterodoksyjnym spojrzeniem na teorię pieniężną i wynikające z niej polityki gospodarcze.

 • Czytelnikowi zostaną również przedstawione główne linie sporu w wyjaśnianiu źródeł powstania i natury pieniądza w ramach samego postkeynesizmu (tzw. debata między rewolucjonistami i ewolucjonistami). Książkę zamyka krótki przegląd ewolucji intelektualnej najważniejszych przedstawicieli postkeynesizmu drugiej połowy XX w., takich jak Basil Moore i Nicholas Kaldor. 

   

  CENA: 65 złotych (ebook), 80 złotych (papier)

   

  ISBN 9788395620065
  Rok wydania 2024
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Aaron Bastani, „W pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm. Manifest”

„W pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm” to książka, która wytycza nowy kierunek dla społeczeństwa, przekraczając granice obecnych paradygmatów politycznych i ekonomicznych. Autor, Aaron Bastani, wizjonuje świat wolny od pracy, niedostatku i kapitalizmu, oparty na zaawansowanych technologiach. Automatyzacja staje się drogą do powszechnej wolności, luksusu i szczęścia, przy jednoczesnym zmniejszaniu wartości towarów do zera dzięki postępowi technologicznemu. Energia odnawialna zastępuje paliwa kopalne, a surowce są pozyskiwane z asteroid. Dzięki edycji genów i biologii syntetycznej możliwe jest przedłużenie życia i eliminacja chorób.

 • Bastani przedstawia wizję nadziei, ukazując, jak osiągnąć obfitość energetyczną, wyżywić 9 miliardów ludzi, pokonać pracę i zapewnić wolność dla każdego. „W pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm” nie jest celem samym w sobie, lecz początkiem nowej historii ludzkości.

   

  CENA: 65 złotych

   

  ISBN 9788395620034
  Rok wydania 2022
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Pavlina R. Tcherneva, „W sprawie gwarancji zatrudnienia”

Pavlina Tcherneva obnaża mit stopy bezrobocia nieprzyśpieszającej inflacji (NAIRU), wskazując, że to narracja uzasadniająca określone stosunki społeczne. Według tej teorii bezrobocie jest nieuniknione i konieczne, a prawo ekonomii wymaga, byśmy się z tym pogodzili. Autorka argumentuje, że ta narracja jest fałszywa zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, ignorując społeczne i psychologiczne koszty bezrobocia.

Koncepcja NAIRU nie tylko akceptuje bezrobocie, ale też usprawiedliwia pracę w warunkach zagrażających zdrowiu. Z perspektywy gospodarki oznacza to marnowanie ludzkiego potencjału. Tcherneva podkreśla, że ten model prowadzi do ogromnych strat społecznych i ekonomicznych, jednocześnie obwiniając bezrobotnych za ich trudną sytuację.

 • Jednym z największych błędów tej opowieści jest przekonanie, że bezrobotni mogą znaleźć pracę, jeśli tylko się postarają lub zdobędą lepsze wykształcenie. Autorka demaskuje ten mit, wskazując, że każdy, kto próbował szukać pracy, wie, jak trudne to bywa. To podejście niesprawiedliwie piętnuje osoby, które borykają się z trudnościami na rynku pracy, ukrywając prawdziwe przyczyny bezrobocia.

   

  CENA: 32 złote (ebook), 40 złotych (papier)

   

  ISBN 9788395620027
  Rok wydania 2021
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Mariana Mazzucato, „Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce”

Mariana Mazzucato, podobnie jak Karol Marks ponad 160 lat temu, odważnie stawia pytania dotyczące podstaw współczesnej ekonomii. Czym jest bogactwo i wartość? Jak zdefiniować granice produkcji i jak mierzyć dobrobyt narodów? Kto naprawdę tworzy wartość i bogactwo w naszej gospodarce? Te zagadnienia są w centrum uwagi w książce „Wartość wszystkiego”, autorstwa jednej z najbardziej cenionych ekonomistek heterodoksyjnych.

Czy współczesna ekonomia oferuje odpowiedzi, które pomagają stawić czoła wyzwaniom kapitalizmu XXI wieku? A jak polityka publiczna reaguje na te odpowiedzi? Mazzucato odważnie kwestionuje istniejące paradygmaty i proponuje nowe podejścia, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych społeczeństw.

 • Jeśli obecne odpowiedzi są niewystarczające, jak powinniśmy je zmienić, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów? Te pytania są kluczowe dla zrozumienia roli państwa i przedsiębiorczości w nowoczesnej ekonomii. Odkryj fascynującą dyskusję na temat tych kwestii i dowiedz się, jakie rozwiązania proponuje jedna z czołowych myślicieli ekonomicznych naszych czasów.

   

  CENA: 60 złotych

   

  ISBN 9788395620010
  Rok wydania 2021
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Kate Evans, „Czerwona Róża. Ilustrowana biografia Róży Luksemburg”

Róża Luksemburg jest jedną z czołowych myślicielek w teoretycznym kanonie rewolucyjnego socjalizmu. Jednak była kimś więcej niż tylko teoretyczką. Sprawiła, że jej głos był słyszalny w świecie wrogo nastawionym do opinii ambitnych i zdeterminowanych kobiet. Przezwyciężyła fizyczne niedomagania i stawiła czoła wrogości wobec Żydów – stała się aktywną rewolucjonistką, której filozofia wzbogaciła każdy fragment jej niewiarygodnie produktywnego i kreatywnego życia. Sprzeciwiała się I wojnie światowej, podczas gdy reszta niemieckiej lewicy została zmieciona przez fale wzbierającego nacjonalizmu. Została uwięziona i zamordowana w 1919 r. walcząc za rewolucję, mimo że wiedziała, iż jest ona skazana na porażkę. W tej przepięknie narysowanej ilustrowanej biografii pisarka i artystka Kate Evans otwiera intelektualny świat Róży dla zupełnie nowej publiczności, zakorzeniając jej teoretyczne osiągnięcia w realiach inspirującego i głęboko poruszającego życiorysu

 • „Opowieść o Róży Luksemburg to w gruncie rzeczy historia zbuntowanej dziewczyny, która nie pasowała ani do swojej żydowskiej rodziny, ani do konformistycznych znajomych z uniwersytetu. Znająca biedę, wrażliwa i odważna, szybko staje się rozpoznawalną działaczką komunistyczną. Czerwona Róża zawsze wiedziała co dla niej najważniejsze: równość, sprawiedliwość społeczna i konkretne działanie. Komiks o życiu tej wyjątkowej działaczki to pozycja obowiązkowa dla osób w każdym wieku”  — Sylwia Chutnik.

   

  CENA: 60 złotych

   

  Dane techniczne:

   

  ISBN 9788395620003
  Rok wydania 2020
  Oprawa miękka
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Steve Keen, „Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat”

Steve Keen zabiera czytelnika i czytelniczkę w fascynująca podróż po tym, co John Maynard Keynes nazwał kiedyś „podziemnym światem heretyków”. Wędrujemy z nim przez bogatą tradycję intelektualną rozciągającą się od Karola Marksa do Hymana Minsky’ego. Od samego początku istnienia szkoła neoklasyczna musiała stawiać czoła krytykom podważającym jej fundamenty teoretyczne. Wbrew powszechnie panującej opinii neoklasycy większość z tych intelektualnych batalii przegrali z kretesem. Zdaniem Keena ekonomiczna ortodoksja przetrwała nie dlatego, że była na tyle silna, by pokonać swoich przeciwników na gruncie teoretycznym, ale dlatego że była na tyle osadzona instytucjonalnie, że mogła pozwolić sobie na ich ignorowanie. Dziś dorobek Piero Sraffy, Joan Robinson, Augusto Grazianiego i wielu innych heterodoksyjnych ekonomistów to swoista ślepa plamka podręczników historii myśli ekonomicznej, a ich teorie rzadko są wykładane w trakcie standardowych kursów mikro- i makroekonomii.

 

 • Konkluzja Keena jest jednoznaczna: czas już na zmianę paradygmatu w naukach ekonomicznych. Jeżeli mamy uniknąć kolejnej katastrofy na miarę kryzysu gospodarczego z 2007 roku, ekonomiści muszą porzucić statyczną i na wskroś barterową wizję gospodarki oferowaną przez neoklasyków. Keen wskazuje, że istnieją alternatywne szkoły myślenia o ekonomii, postrzegające kapitalizm jako dynamiczny i niestabilny system, w którym kredyt i dług grają kluczową rolę – musimy tylko zacząć korzystać z ich dorobku.

   

  CENA: 80 złotych

   

  Dane techniczne:

  ISBN 9788394367145
  Rok wydania 2017
  Liczba stron 644
  Oprawa miekka
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

„Nowoczesna Teoria Monetarna MMT. Wprowadzenie do makroekonomii suwerennych systemów monetarnych”

MMT to radykalny nurt współczesnego postkeynesizmu, będący twórczą syntezą takich heterodoksyjnych teorii jak finanse funkcjonalne, państwowa teoria pieniądza, pieniądz endogeniczny, bilanse sektorowe czy marksistowska ekonomia polityczna. Rzecznicy MMT, związani przede wszystkim z UMKC i z Levy Economics Institute, podkreślają, że we współczesnym kapitalizmie kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy emitentem waluty i jej użytkownikami.

 • Ponieważ ekonomia głównego nurtu i większość polityków próbuje stosować te same zasady ekonomiczne do rządu (emitenta) jaki i do podmiotów sektora prywatnego (użytkowników waluty), bardzo często ich zalecenia dla polityki gospodarczej nie przystają do realiów współczesnej gospodarki, opartej na pieniądzu fiducjarnym. MMT oferuje zupełnie nowe spojrzenie na naturę pieniądza, proces jego kreacji i niszczenia, a także na system podatkowy, politykę fiskalną i monetarną państwa.

   

  CENA: 60 złotych

   

  Dane techniczne:

   

  ISBN 9788394367176
  Rok wydania 2019
  Liczba stron 410
  Oprawa miękka
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 2

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Fred Block, Margaret R. Somers, Karl Polanyi, „Krytyka wolnorynkowego fundamentalizmu”

Ale co sprawia, że te błędne twierdzenia o autonomiczności i samoregulacji gospodarki mają tak zwodniczy urok? Jak to możliwe, że bardzo inteligentni ludzie są tak przekonani do roszczeń, którym brakuje jakiegokolwiek empirycznego ugruntowania? Przecież autonomiczna gospodarka jest niewidoczna gołym okiem.

 • Polanyi proponuje zaskakujące wyjaśnienie atrakcyjności idei wolnego rynku – twierdzi, że jest ona utopią. Chociaż wiele pokoleń konserwatywnych myślicieli wyśmiewało komunizm i socjalizm jako utopijne idee, które są całkowicie sprzeczne z tym, co wiemy o ludzkich społeczeństwach, Polanyi odwraca sytuację i twierdzi, że to teoretycy wolnego rynku skonstruowali utopijną wizję dobrego społeczeństwa – wizję atrakcyjną, niemożliwą, a ostatecznie destrukcyjną czy wręcz katastrofalną w skutkach” — (fragment książki)

   

  CENA: 60 złotych

   

  Dane techniczne:

  ISBN 9788394367183
  Rok wydania 2020
  Liczba stron 336
  Oprawa miękka
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Mariana Mazzucato, „Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego”

Książka Mariany Mazzucato bezlitośnie rozprawia się z poglądami funkcjonującymi w polskiej debacie o ekonomii jako prawdy objawione. Odtwarzając historię najbardziej przełomowych technologii ostatnich kilkudziesięciu lat, Mariana Mazzucato dochodzi do zaskakującej konkluzji: to nie wolny rynek dał nam Internet, komputery, lądowanie na księżycu, telefonię komórkową, biotechnologię, leki sieroce, GPS i rewolucję nanotechnologiczną. Za najbardziej radykalnymi, najbardziej przełomowymi technologiami ostatnich dziesięcioleci stoi sektor państwowy i jego urzędnicy.

 • Dziś to państwo, a nie prywatny kapitalista, jest schumpeterowskim przedsiębiorcą-innowatorem, generującym impulsy rozwojowe zmieniające całe gospodarki. Redukowanie państwa do roli nocnego stróża, to gotowy przepis na stagnację gospodarczą i zaprzepaszczenie szans rozwojowych – ostrzega Mariana Mazzucato.

   

  CENA: 60 złotych

   

  Dane techniczne:

   

  ISBN 9788394367114
  Rok wydania 2016
  Liczba stron 349
  Oprawa miękka
  Format A5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

David Harvey, „Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 1”

Kapitał Karola Marksa to dzieło onieśmielające – swoim rozmachem, przenikliwością, głębią i erudycją.

Z tego właśnie powodu od 150 lat stanowi źródło zarówno politycznej, jak i naukowej inspiracji dla milionów czytelników i czytelniczek. Po dekadach wymazywania dorobku Marksa z obszaru polskich nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych niniejsza książka przywraca Kapitałowi należne mu miejsce. David Harvey podjął się w niej niełatwego zadania. W sposób niezwykle jasny i błyskotliwy uprzystępnił najbardziej zawiłe aspekty dzieła Marksa. Przejrzysty układ tej książki pozwala na stopniowe przedzieranie się przez kolejne rozdziały Kapitału. W trakcie tej wędrówki, Harvey zawsze służy radą i wyjaśnieniem – nie narzuca jednak nigdy swojego zdania mocą autorytetu. 

 • Przewodnik po „Kapitale” Karola Marksa to najlepsza książka dla tych wszystkich, którzy i które chciałyby bez uprzedzeń zacząć swoją przygode z marksistowską krytyką ekonomii politycznej.

   

  CENA: 49 złotych

   

  Dane techniczne:

   

  ISBN 9788394367121
  Rok wydania 2017
  Liczba stron 408
  Oprawa miękka
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

David Harvey, „Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 2”

Kapitał Karola Marksa to dzieło onieśmielające – swoim rozmachem, przenikliwością, głębią i erudycją.

Z tego właśnie powodu od 150 lat stanowi źródło zarówno politycznej, jak i naukowej inspiracji dla milionów czytelników i czytelniczek. Po dekadach wymazywania dorobku Marksa z obszaru polskich nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych niniejsza książka przywraca Kapitałowi należne mu miejsce. David Harvey podjął się w niej niełatwego zadania. W sposób niezwykle jasny i błyskotliwy uprzystępnił najbardziej zawiłe aspekty dzieła Marksa. Przejrzysty układ tej książki pozwala na stopniowe przedzieranie się przez kolejne rozdziały Kapitału. W trakcie tej wędrówki, Harvey zawsze służy radą i wyjaśnieniem – nie narzuca jednak nigdy swojego zdania mocą autorytetu. 

 • Przewodnik po „Kapitale” Karola Marksa to najlepsza książka dla tych wszystkich, którzy i które chciałyby bez uprzedzeń zacząć swoją przygode z marksistowską krytyką ekonomii politycznej.

   

  CENA: 50 złotych

   

  Dane techniczne: 

   

  ISBN 9788394367152
  Rok wydania 2018
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format B5
  Język polski
  Wydanie 1

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Liliann Fischer, Joe Hasell, J. Christopher Proctor (i in.), „Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej”

Nie tylko światowa ekonomia pogrążona jest w kryzysie. Swój kryzys przeżywa również sam sposób jej nauczania, a jego konsekwencje wykraczają daleko poza mury uniwersytetów. Materia, jaka jest nauczana, oraz forma jej przekazywania, kształtuje umysły przyszłych pokoleń ludzi polityki, a co za tym idzie, ma wpływ również na oblicze społeczeństw, w których żyjemy. My, 42 stowarzyszenia studentów ekonomii z 19 różnych państw, uważamy, że nadszedł czas na zmianę sposobu, w jaki powszechnie nauczana jest dziś ekonomia. Chcemy poddać krytyce fakt wyraźnej tendencji zawężania wykładanego programu, jakie postępowało przez ostatnie dwadzieścia lat. Ów brak intelektualnej heterogeniczności nie tylko wywiera hamujący wpływ na rozwój badań i edukacji, ale zmniejsza ponadto naszą zdolność stawiania czoła wielowymiarowym wyzwaniom dwudziestego pierwszego wieku – począwszy od potrzeby zaprowadzenia stabilizacji finansowej, a kończąc na bezpieczeństwie żywnościowym oraz zmianach klimatycznych.

 • Zjednoczeni ponad granicami, wzywamy do zmiany w dyskursie nauczania. Nie dysponujemy niepodważalną odpowiedzią na wszystkie jego bolączki, jednak nie mamy wątpliwości co do korzyści, jakie studenci ekonomii zyskają dzięki wyeksponowaniu im różnorodnych idei, perspektyw i sposobów postrzegania otaczającego ich świata. Wiemy, że zmiana nie będzie łatwa – nigdy taka nie jest. Mimo to, jesteśmy przekonani, że ona już zachodzi. Studenci z całego świata zaczęli wprowadzać ją krok po kroku. Zapraszamy na cotygodniowe wykłady specjalistów wypowiadających się na tematy nie tylko ekonomiczne; organizujemy kluby czytelnicze, warsztaty, konferencje, poddajemy analizie obowiązujące obecnie sylabusy do zajęć i przedstawiamy alternatywne do nich projekty; w końcu sami uczymy siebie nawzajem w sposób, w jaki chcielibyśmy być nauczani. Zakładamy koła uniwersyteckie i tworzymy sieci porozumienia zarówno wewnątrzkrajowe jak i międzynarodowe. Zmiana musi nadejść z inicjatywy wielu stron. Z tego też powodu zapraszamy Was – studentów ekonomii oraz innych kierunków – do dołączenia do nas i wspólnego stworzenia masy krytycznej, potrzebnej do wprowadzenia w życie zmiany. Pluralizm w nauczaniu ekonomii jest niezbędny dla przeprowadzenia efektywnej publicznej debaty, a więc innymi słowy – jest interesem demokracji.
  Fragment manifestu Międzynarodowej Inicjatywy Studenckiej na rzecz
  Pluralizmu w Naukach Ekonomicznych

   

  CENA: 40 złotych

   

  Dane techniczne:

  ISBN 9788394367169
  Rok wydania 2018
  Liczba stron 231
  Oprawa miękka ze skrzydełkami
  Format C5
  Język polski
  Wydanie 1

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Joan Robinson, „Szkice o ekonomii marksowskiej”

Szkice te mają na celu porównanie analizy ekonomicznej dokonanej w Kapitale Marksa ze współczesną nauką akademicką (…).

 • Do niedawna niemal regułą było w kołach akademickich otaczanie Marksa pogardliwym milczeniem, z rzadka tylko przerywanym jakimś ironicznym przypiskiem. Lecz współczesna ewolucja akademickiej teorii wywołana naciskiem współczesnego rozwoju gospodarczego – analiza monopolu i analiza bezrobocia – rozbiła gmach doktryny ortodoksyjnej i zniszczyła ową pogodę ducha, z jaką ekonomiści zwykli spoglądać na funkcjonowanie kapitalistycznego laissez-faire. Stąd też w ich postawie wobec Marksa jako czołowego krytyka kapitalizmu widać znacznie mniej pewności siebie niż przedtem. Moim zdaniem mogą się oni wiele od niego nauczyć”.
  (fragment książki)

   

  CENA: 35 złotych

   

  Dane techniczne:

   

  ISBN 9788394367107
  Rok wydania 2016
  Liczba stron 134
  Oprawa Miękka
  Format B5
  Język Polski
  Wydanie 1

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń