Nasz zespół

Iwo Augustyński

Doktor ekonomii, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • Tłumacz i redaktor merytoryczny książek z ekonomii post-keynesowskiej i MMT.

  Przedstawiciel szkoły post-keynesowskiej. Absolwent The Hyman P. Minsky Summer Seminar organizowanego przez the Levy Economics Institute of Bard College, New York, USA.

   

  Obszary eksperckie:

  makroekonomia i finanse, modele ekonomiczne typu SFC (stock-flow consistent), polityka ekonomiczna i ekonomia polityczna, ekonometria, machine learning

   

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Gracjan Bachurewicz

Ekonomista, wykładowca na Politechnice Gdańskiej.

 • Przewodniczący Rady Fundacji im. Edwarda Lipińskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doktorat uzyskał w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wizytujący doktorant na Uniwersytecie w Groningen w latach 2017-2018 w SOM Research Institute. W latach 2015-2016 odbył studia zagraniczne na Uniwersytecie w Maastricht. Asystent ds. badań w Instytucie Ekonomicznym NBP w 2016 r. oraz analityk w Departamencie Operacji Krajowych NBP w latach 2019-2020. W swojej pracy naukowej zajmuje się endogenicznością pieniądza, zarządzaniem długiem, Nowoczesną Teorią Monetarną oraz polityką luzowania ilościowego. Laureat pierwszej nagrody X edycji konkursu NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w 2016 r.

   

  Obszary eksperckie:

  polityka pieniężna i fiskalna, luzowanie ilościowe (QE), zarządzanie długiem, teoria MMT, rynki finansowe

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Marcin Czachor

Adwokat, wydawca i tłumacz.

 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB) i Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) w Brazylii. Stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta i rządu Republiki Brazylii. W 2019 r. założył Kancelarię Czachor Adwokaci, w której zajmuje się przede wszystkim prawem bankowym, finansowym, cywilnym i pracy. Założyciel Wydawnictwa Ekonomicznego „Heterodox” zajmującego się promocją ekonomii heterodoksyjnej. Od 2017 r. zaangażowany w Rethinking Economics – międzynarodowy ruch na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. Pozaprawnicze zainteresowania dotyczą przede wszystkim historii myśli ekonomicznej i makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej. Jeden z pomysłodawców i założycieli Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. Tłumacz i wydawca książek poświęconych ekonomii postkeynesowskiej.

   

  Obszary eksperckie:

  ekonomia postkeynesowska, prawo pracy i prawo finansowe

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Ela Dajksler

Antropolożka kulturowa, redaktorka, korektorka i graficzka.

 • W Fundacji reprezentuje ramię Wydawnictwa, w którym zajmuje się koordynacją projektów wydawniczych.

   

  Obszary eksperckie:

  ekonomia ekologiczna i feministyczna

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Michał Gamrot

Doktor ekonomii, ekonometryk, data scientist.

 • Postkeynesista z „austriacką przeszłością” (m.in. długoletni przewodniczący Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Łodzi). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Fundacji im. Lesława Pagi. Stażysta w programie „Staże Prezesa NBP”. W przeszłości wykładowca akademicki (Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) — obecnie pracuje w sektorze prywatnym, gdzie zajmuje się zaawansowaną analityką danych. Propagator ekonomii opartej o dane, w szczególności wykorzystania metod uczenia maszynowego w makroekonomii.

   

  Obszary eksperckie:

  finanse publiczne (kryzysy zadłużenia, polityka fiskalna), makroekonomia (modele SFC, bilanse sektorowe), ekonometria (uczenie maszynowe w ekonomii, nowcasting)

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Krystian Szadkowski

Doktor filozofii, badacz nauki i szkolnictwa wyższego, tłumacz.

 • Jeden z pomysłodawców i założycieli Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. Adiunkt w Pracowni Komunikacji Naukowej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2010-2013 pracował w instytucie badawczym Education International w Brukseli, największej organizacji związkowej zrzeszającej związki zawodowe nauczycieli i akademików z całego świata. Odbył staże naukowe w czołowych instytucjach zajmujących się badaniami szkolnictwa wyższego, m.in. na University of Oxford, University College London, Aarhus University. Zajmuje się i rozwija ekonomię marksistowską.

  Obszary eksperckie:

  ekonomia polityczna nauki i szkolnictwa wyższego, ontologia polityczna

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Hanna Szymborska

Doktor ekonomii, obecnie pracuje na brytyjskim Birmingham City University.

 • Poprzednio wykładała na brytyjskim The Open University i University of Leeds. Specjalizuje się w problemie nierówności majątkowych i finansjeryzacji gospodarki. W swoich badaniach szuka związków pomiędzy makro- i mikroekonomicznymi wymiarami nierówności, analizując wpływ systemów finansowych i polityki gospodarczej na nierówności klasowe, płciowe i rasowe.

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Paweł Umiński

Doktor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

 •  

  Obszary eksperckie:

  ekonomia postkeynesowska, behawioralna, polityka pieniężna, polityka fiskalna, inflacja, Nowoczesna Teoria Monetarna (MMT)

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Krzysztof Czarnecki

Doktor ekonomii, magister nauk politycznych. Pracuje na Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • Dyrektor Programowy oraz inicjator Letniej Szkoły Ekonomii Heterodoksyjnej w Poznaniu. Stały współpracownik Swedish Institute for Social Research, stypendysta Visby Programme Instytutu Szwedzkiego oraz rządu australijskiego – Endeavour Research Fellowship.

   

  Obszary eksperckie:

  Specjalizuje się w polityce społecznej i ekonomii politycznej. Obecnie prowadzi badania porównawcze systemów finansowania studiów.

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Filip Lubiński

Prawnik i ekonomista.

 • Po studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim (Kolegium MISH) i w Szkole Głównej Handlowej (Ekonomia) rozpoczął realizację programu European Master in Law & Economics na uniwersytetach w Rotterdamie i Hamburgu.
  Wielokrotny zdobywca stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Laureat Konkursu na „Esej metaekonomiczny” Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz IX edycji programu „Diamentowy Grant”. W ramach wyróżnionego projektu realizuje badania „Ekonomia konstytucyjna Unii Europejskiej. Ekonomiczna analiza zasad i obszarów regulacji prawa ponadnarodowego”.
  Staże naukowe realizował m.in. na Northeastern Illinois University, gdzie badał skuteczność federalnych polityk publicznych.
  Wielbiciel klasyki literatury pięknej i badacz jej związków z rozwojem myśli społecznej.

   

  Obszary eksperckie:

  Ekonomiczna analiza prawa, Historia myśli ekonomicznej, Filozofia polityki

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Marta Kuc-Czarnecka

Doktor ekonomii, wykładowczyni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

 • Ekspertka Eurofoundu ds. jakości życia i konwergencji społecznej.

   

  Obszary eksperckie:

  Konwergencja społeczna, integracja europejska, quantitative storytelling, wielowymiarowa analiza porównawcza, statystyka i ekonometria przestrzenna

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Magdalena Wasilewska

Ekonomistka.

 • Absolwentka studiów na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie studentka ekonomii na University of Amsterdam (specjalność Ekonomia Behawioralna i Teoria Gier).
  Zainteresowania: ekonomia behawioralna, psychologia ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, ekonomia feministyczna.

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Andrzej Karalus

Absolwent MISH (socjologia i filozofia) na UMK w Toruniu. Doktor filozofii, tłumacz.

 • Pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Interesuje się ekonomią polityczną, czyli badaniem ekonomicznego wymiaru procesów reprodukcji społecznej. Analizuje mechanizmy gospodarcze w ich kompleksowych interakcjach z pozostałymi subsystemami (społecznym, kulturowym, politycznym). Zajmuje go też zagadnienie ewolucji ludzkich potrzeb w połączeniu z transformacją instytucjonalno-polityczną jak i ogólna dynamika kapitalizmu. Zwolennik holistycznego podejścia do zagadnień ekonomicznych, korzysta z pojęć teorii krytycznej, psychoanalizy, poststrukturalizmu czy antropologii. Obecnie pracuje nad teorią wyzysku, zagadnieniem racjonalności w ekonomii, specyfiką gospodarki „platformowej” i ekonomią libidynalną kapitalizmu.

  Obszary eksperckie: radykalna ekonomia polityczna, socjologia ekonomiczna, teorie sprawiedliwości dystrybutywnej i wyzysku, teoria zmiany społecznej.

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń

Dariusz Andrejuk

Ekonomista i nauczyciel. Obecnie doktorant na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomii i finansów.

 • Obszary eksperckie: 
  Inżynieria behawioralna, ekonomia behawioralna, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja, ekonomia eksperymentalna.

  Arrow down iconRozwiń Arrow down iconZwiń