4 lutego zmarł prof. Jerzy Osiatyński

Prof. Jerzy Osiatyński był słynnym na świecie ekonomistą, uczniem Michała Kaleckiego, wiodącym propagatorem jego myśli oraz kontynuatorem jego badań i wybitnym znawcą dorobku. Jako Fundacja im. Edwarda Lipińskiego mieliśmy zaszczyt współpracować z Profesorem Osiatyńskim na wielu polach.

zobacz

Ekonomia behawioralna a COVID-19: czemu nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy i jak temu zaradzić?

Pandemia COVID-19 zmieniła prawdopodobnie prawie wszystkie aspekty naszej rzeczywistości – rynek pracy, edukację, relacje międzyludzkie.  Ekonomia behawioralna może pozwolić nam zrozumieć, czemu często trudno jest nam przestrzegać nakazów i obostrzeń oraz dlaczego nie zawsze przynoszą one oczekiwany skutek.

zobacz

MMT: Ekonomia postawiona na głowie?

W tym tekście o tzw. ekonomii MMT staram się dowieść, że jeśli zanurkujemy dostatecznie głęboko w tezy ekonomii neoklasycznej (główny nurt ekonomii) i w tezy postulowane przez ekonomistów MMT, to dojdziemy do wniosku, że któreś z tych podejść musi być postawione na głowie. Dalej wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje.

zobacz
phot_kalecki_ksiazki

M. Kalecki, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia (1943)

Jeżeli kapitalizm będzie umiał dostosować się do pełnego zatrudnienia, będzie to znaczyć, że przeszedł on przez przełomową reformę. W przeciwnym przypadku okaże się systemem przestarzałym, który musi zostać wyrzucony na złom.

zobacz

Wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin, Nowoczesna Teorio Monetarna!

Współpraca Warrena Moslera z akademikami takimi jak Randall Wray, Bill Mitchell i wieloma innymi 25 lat temu doprowadziła do powstania i rozwoju nowej teorii pieniądza. Dziś nazywamy ją Modern Monetary Theory (po polsku: Nowoczesna Teoria Monetarna).

zobacz

Alchemia współczesnych podatków i wydatków państwa

Analogicznie do podatków, które uszczuplają zasób pieniądza w gospodarce - wydatki rządowe kreują nowy pieniądz depozytowy (oraz rezerwy) w prywatnym sektorze bankowym. W tym wpisie, odtwarzając twitterową korespondencję, przybliżamy mechanizmy rządzące naszymi podatkami.

zobacz