4 lutego zmarł prof. Jerzy Osiatyński

Profesor (bo zawsze tak o nim mówiliśmy) brał udział we współorganizowanej przez Fundację konferencji naukowej z okazji 50. rocznicy śmierci Michała Kaleckiego, jak również napisał dwa rozdziały do książki poświęconej dorobkowi Michała Kaleckiego i obecnemu stanowi wiedzy o ekonomii kaleckiańskiej (Kalecki and Kaleckian Economics, Routledge 2022).

 

Ostatnio współpracowaliśmy z Profesorem przy okazji akcji budowy pomnika Michała Kaleckiego i przywracania pamięci o nim. Spotykaliśmy się wielokrotnie online, omawiając sprawy mniejszej i większej wagi. Profesor zawsze chętnie odpowiadał na nasze prośby o spotkanie, jednak kalendarz miał wciąż wypełniony po brzegi. „Wy wiecie, że jeśli chodzi o Kaleckiego, to ja zawsze” – odpowiedział Profesor na zaproszenie na seminarium Rethinking Economics Gdańsk. Podczas tego seminarium zainaugurowaliśmy oficjalnie akcję budowy pomnika.

 

W październiku zeszłego roku Profesor nagrał dla nas krótką wypowiedź o Michale Kaleckim. Od tego czasu spotkaliśmy się jeszcze raz, w listopadzie, a potem już tylko brak odpowiedzi na maile… i telefon, że akcję budowy pomnika musimy kontynuować już sami.

 

Wspominamy Profesora jako ucznia Kaleckiego, wybitnego ekonomistę, praktyka gospodarczego o ogromnym doświadczeniu. Wspominamy go również jako wspaniałego człowieka o ciepłym i otwartym usposobieniu. Tym bardziej współczujemy wszystkim tym, którzy byli z Profesorem blisko. Pozostaje nam dokończyć zadanie, które dla nas jest teraz również powinnością wobec Profesora.