Nieciągłości opiekuńcze. Płatna praca domowa w czasie kryzysu COVID-19

Zapraszamy na wykład:

Nieciągłości opiekuńcze. Płatna praca domowa w czasie kryzysu COVID-19

 

Termin: 18 lutego, godz. 18.00 (w Zoom)

 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował radykalne przesunięcia w sektorze płatnej pracy domowej i opiekuńczej. Wiele osób pracujących jako nianie, sprzątaczki lub opiekunki osób starszych straciło zatrudnienie i jedyne źródło utrzymania. Dla innych kontynuowanie pracy oznacza konieczność narażania własnego zdrowia i życia lub mierzenie się z obostrzeniami wprowadzanymi przez pracodawców. Obecny kryzys stanowi jednak potwierdzenie rozpoznań od dawna formułowanych przez pracownice domowe. Komercyjną pracę domową, często wykonywaną przez migrantki w ramach globalnych łańcuchów opieki, charakteryzuje brak zabezpieczeń, niskie płace i nierówności w negocjowaniu warunków zatrudnienia.

 

Wykład Anny Rosińskiej będzie poświęcony sytuacji pracownic domowych i opiekuńczych w czasie pandemii oraz ich strategiom radzenia sobie z kryzysem. Opierając się na badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, opowie ona również o działalności tamtejszych zorganizowanych ruchów pracowników domowych.