Polityka cookies

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 

I. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa fundacjalipinskiego.pl,
 2. Administrator – Fundacja im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych z siedzibą w Poznaniu na ul. Mostowej 10, zwany dalej Fundacją.
 3. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 4. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 5. Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 6. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

II. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem).
 2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia – kasują się one po upływie 30 dni od dnia zakończenia sesji.
  • funkcjonalne pliki cookies – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 3. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika a jedynie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 4. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies zostaje wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
 6. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis nie zapamięta niektórych ustawień zaznaczonych przez Użytkownika i każdorazowo przy wejściu na stronie będzie on musiał je ustawiać. Wyłączenie plików cookies nie pociąga poza tym żadnych negatywnych dla Użytkownika konsekwencji.
 7. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki

Link:

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS)

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari (macOS)

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

 

IV. Jak zabezpieczamy Państwa urządzenia?

Administrator robi wszystko aby Państwa urządzenia podczas korzystania z Serwisu były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W tym celu zastosowaliśmy certyfikat SSL. Potwierdza on bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.

Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi?

 

V. Postanowienia końcowe

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator zobowiązuje się powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem.