MMT: Ekonomia postawiona na głowie?

W tym tekście o tzw. ekonomii MMT staram się dowieść, że jeśli zanurkujemy dostatecznie głęboko w tezy ekonomii neoklasycznej (główny nurt ekonomii) i w tezy postulowane przez ekonomistów MMT, to dojdziemy do wniosku, że któreś z tych podejść musi być postawione na głowie. Dalej wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje.

zobacz

Wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin, Nowoczesna Teorio Monetarna!

Współpraca Warrena Moslera z akademikami takimi jak Randall Wray, Bill Mitchell i wieloma innymi 25 lat temu doprowadziła do powstania i rozwoju nowej teorii pieniądza. Dziś nazywamy ją Modern Monetary Theory (po polsku: Nowoczesna Teoria Monetarna).

zobacz

Alchemia współczesnych podatków i wydatków państwa

Analogicznie do podatków, które uszczuplają zasób pieniądza w gospodarce - wydatki rządowe kreują nowy pieniądz depozytowy (oraz rezerwy) w prywatnym sektorze bankowym. W tym wpisie, odtwarzając twitterową korespondencję, przybliżamy mechanizmy rządzące naszymi podatkami.

zobacz

W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie bankom prawa do emisji depozytów, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

zobacz

MMT 1st Summer School in Poznań

The School is intended for economics students, PhD students, practitioners and early-career researchers interested in Modern Monetary Theory. We provide an international learning environment in which you can learn from the world's most reputable MMT scholars.

zobacz
Poster of Kalecki 2020 Conference

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

zobacz