W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie bankom prawa do emisji depozytów, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

zobacz

MMT 1st Summer School in Poznań

The School is intended for economics students, PhD students, practitioners and early-career researchers interested in Modern Monetary Theory. We provide an international learning environment in which you can learn from the world's most reputable MMT scholars.

zobacz
Poster of Kalecki 2020 Conference

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

zobacz
Teoria MMT

Uzupełnienie opinii Prof. Sławińskiego na temat teorii MMT

Ekonomiści Modern Monetary Theory (MMT) nie proponują połączenia „budżetu” i banku centralnego (NBP) w jedno. Ekonomiści MMT mówią jedynie, że obie wymienione instytucje tworzą sektor publiczny zaangażowany w proces kreacji i destrukcji siły nabywczej w sektorze prywatnym.

zobacz

Poznań Conference on Kalecki and Kaleckian Economics

Sponsored by the Review of Political Economy (ROPE), Edward Lipinski Foundation for Promoting Economic Pluralism, Heterodox Publishing House, and the Association for Social Economics.

zobacz
Rynek i stoiska, wymiana i transakcje

Czym jest rynek?

Rynek to nie jest bezosobowa maszyna. Rynek to nie są wyłącznie abstrakcyjne krzywe popytu i podaży, tak chętnie rysowane podczas wykładów z ekonomii – rynek to znacznie więcej.

zobacz