Zapowiedzi książkowe na jesień 2020

Mariana Mazzucato, Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce.

Mariana Mazzucato, autorka bestsellerowego „Przedsiębiorczego państwa”, w swojej najnowszej książce stawia sobie za cel ożywienie dyskusji wokół teorii wartości. Współcześni ekonomiści, na co dzień posługujący się mocno zmatematyzowanymi modelami, dość niechętnie zajmują się teorią wartości, pozostawiając ten temat socjologom, filozofom i antropologom. Nie zawsze tak było: ekonomiści klasyczni, a także Karol Marks, podkreślali konieczność wyraźnego rozróżnienia pomiędzy kategorią „ceny” i „wartości”. Według nich, dokładna cena konkretnego towaru kształtuje się w wyniku działania mechanizmu podażowo-popytowego, ale zawsze oscyluje ona wokół wartości pewnego towaru. Teoria wartości pozwala nam analizować procesy i aspekty rzeczywistości, które są zupełnie poza radarem ekonomistów posługujących się wyłącznie teorią cen, a więc przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, w jakich odbywa się produkcja towarów, a także sposób podziału wytworzonej wartości pomiędzy poszczególne klasy społeczne. Według brytyjskiej ekonomistki tzw. rewolucja marginalistyczno-subiektywistyczna z lat 70. XIX w. skierowała ekonomię na ślepy tor poprzez zredukowanie teorii wartości do teorii cen.

 

Mariana Mazzucato przekonuje, że prawdziwa zmiana w ekonomii i opartej na niej polityce gospodarczej musi rozpocząć się od powrotu do teorii wartości.

 

Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi, Postkeynesowska teoria pieniądza. Część 1

 

Pierwsza część z serii „Postkeynesowska teoria pieniądza” (pod redakcją Louis-Philippe Rochona i Sergio Rossiego) ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi poglądów najwybitniejszych współczesnych postkeynesistów zajmujących się teorią monetarną i bankowością centralną. Wybór tekstów ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy teorią pieniądza endogenicznego i teorią pieniądza egzogenicznego i wynikających z nich różnych zaleceń dla polityki inflacyjnej, strategii wzrostu gospodarczego i finansów publicznych. Autorzy zwracają również uwagę, że sama endogeniczna teoria pieniądza występuje w kilku wariantach i przedstawiają najważniejsze punkty sporne debat toczonych obecnie pomiędzy ekonomistami postkeynsowskimi.