Nowoczesna Teoria Monetarna i możliwości jej wykorzystania w warunkach polskich

Członek Rady Fundacji, dr Iwo Augustyński, opublikował właśnie monografię naukową poświęconą potencjalnej aplikacji Nowoczesnej Teorii Monetarnej do analiz polskiej sytuacji gospodarczej.

 

Książkę można nabyć na stronach Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

W monografii przedstawiono w sposób syntetyczny Nowoczesną Teorię Monetarną, jej tło i relacje z pozostałymi szkołami ekonomicznymi, zbierając także w jednym miejscu głosy krytyczne. Podjęto również próbę weryfikacji MMT, starając się wyjaśnić za jej pomocą funkcjonowanie polityki monetarnej i budżetowej w Polsce oraz symulując wdrożenie programu gwarancji zatrudnienia. W ten sposób opracowanie przyczynia się do rozwoju tej stosunkowo nowej szkoły ekonomii i stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych badań na ten temat w Polsce.