Książka „Kalecki and Kaleckian Economics” wydana!

Z końcem zeszłego roku w wydawnictwie Routledge ukazała się monografia pokonferencyjna pod redakcją członków naszej fundacji: Marcina Czachora i Gracjana R. Bachurewicza we współpracy z członkiem naszej rady naukowej, profesorem Louis-Philippem Rochonem.

 

Książka ta pomaga w kontynuowaniu kaleckiego programu badawczego, którego aktualność wzrosła w obliczu kryzysu finansowego z lat 2007-2009 i obecnego ożywienia gospodarczego następującego po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Michał Kalecki był czołowym ekonomistą heterodoksyjnym, którego wpływ na tę dziedzinę przewyższa być może nawet wpływ Johna Maynarda Keynesa. Spostrzeżenia Kaleckiego są dziś jeszcze bardziej aktualne, a naukowców zachęca się do stosowania jego wniosków w celu zapewnienia trwałości naszych systemów gospodarczych.

 

Niniejszy tom, wydany dla uczczenia pracy Michała Kaleckiego, zawiera rozdziały napisane przez wybitnych ekonomistów Kaleckiego. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci, czasopismo Review of Political Economy (ROPE) i Fundacja Edwarda Lipińskiego zorganizowały konferencję we wrześniu 2020 roku, aby uczcić jego wkład w ekonomię heterodoksyjną i omówić trwałe elementy jego spuścizny. Rozdziały składające się na tę książkę celebrują pracę Michała Kaleckiego.  Omówion szeroki zakres tematów, a wśród nich znajduje się również osobista nota napisana przez jednego z byłych studentów i przyjaciela Michała Kaleckiego. Rozdziały obejmują między innymi takie tematy, jak relacje Kaleckiego z Cantabrigianami, jego wkład w ekonomię pracy, politykę fiskalną, dystrybucję dochodów, płeć, finanse, dług i demokracja.

 

Książkę można nabyć pod tym linkiem.