W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie prawa do emisji depozytów bankom, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

Zobacz

MMT 1st Summer School in Poznań

The School is intended for economics students, PhD students, practitioners and early-career researchers interested in Modern Monetary Theory. We provide an international learning environment in which you can learn from the world's most reputable MMT scholars.

Zobacz

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

Zobacz

Głównym wrogiem jest ortodoksja: zawsze mająca tę samą odpowiedź, zawsze zalecającą tę samą terapię do różnych typów problemów; nigdy nieuznająca złożoności i zawsze starająca się ją jak najbardziej uprościć, nie dopuszczając myśli, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.

Albert O. Hirschman

Nasze autorytety

Edward Lipiński

Albert Hirschman

Joan Robinson

John Maynard Keynes

Thorstein Veblen

Piero Sraffa

Paul Sweezy

Michał Kalecki

Aktualności

więcej

Zapowiedzi książkowe na jesień 2020

Mariana Mazzucato,
Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce.
Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi,

Postkeynesowska teoria pieniądza. Część 1

zobacz

Blog

więcej

W wodzie długu (pływając po uszy)

Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie prawa do emisji depozytów bankom, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

zobacz
Poster of Kalecki 2020 Conference

Opening speech from #Kalecki2020 Conference

In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

zobacz